PortalPortal  IndeksIndeks  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Regler  TilmeldTilmeld  Log indLog ind  

 

 Referat Generalforsamling 03/03 marts 2018

Go down 
ForfatterBesked
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Male Antal indlæg : 68
Alder : 53
Geografisk sted : Danmark
Medlems nr : 999
Registration date : 02/11/08

Referat Generalforsamling 03/03 marts 2018 Empty
IndlægEmne: Referat Generalforsamling 03/03 marts 2018   Referat Generalforsamling 03/03 marts 2018 EmptyLør 10 mar 2018, 08:42

[ltr]Generalforsamling 2018 Referat[/ltr]

[ltr]Kære Riders[/ltr]
[ltr]Vi har nu modtaget referat fra Mick[/ltr]
[ltr]Tak til Mick for det fine arbejde og arbejdet under mødet.[/ltr]

[ltr]Sin[/ltr]


Referat ordinær
generalforsamling 2018
M1800Riders Denmark lørdag
d.03 marts 2018


v King Pin Bowl & Diner

Færøvej 67

5500 Middelfart​Alle fremmødte Riders bydes velkommen
af Sin City, og generalforsamlingen igangsættes jf. dagsordenen.

Der føres til referat, at der er 26 stemmeberettigede tilstede til
generalforsamlingen.

Pkt.1 Valg af dirigent:

Der foreslås Lars Næsborg til dirigent.

Der er ingen indvendinger fra generalforsamlingen, og Lars takker for valget.
Dirigenten overtager herfra styringen af generalforsamlingen.

(Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet jf.
vedtægterne §.6.)

Pkt.2 Valg af referent:


Mick vælges til referent.


Pkt.3 Valg af stemmetællere:


Tina (Underkoppen) og Bente Myrrhøj vælges til stemmetællere.


Pkt.4 President's  beretning:

Konstitueret President Sin City aflægger beretning.

Klubben kan konstatere, at vi starter den nye mc-sæson med et medlemsantal på 82
betalende medlemmer.

Det er ganske glimrende, og det tegner til at blive en fremragende sæson med
plads til mange forskellige store og mindre arrangementer.

2017 bar præg af et stort engagement fra medlemmerne, og der blev arbejdet på
højtryk i bestyrelse og træf-udvalg for at kunne skabe de bedste rammer for
bl.a. det store Circus-arrangement, der blev afholdt ved Dayz-Grønhøj Strand.

Årets første mc-arrangement er forårsturen til Harzen. Denne tur er blevet en
tilbagevendende begivenhed, og er flot orkestreret af Jørgen E.

Turen i 2017 var ganske vanen tro en sublim tur for de deltagende; masser af
mc-kilometer, masser af god mad (XXXL), og fed hygge...

Turen til Harzen 2018 løber af staben d.10-13 maj - og er lige i Kr.
Himmelfartsferien. Der gøres opmærksom på, at der endnu er mulighed for at
tilmelde sig.

Juni 2017 var en stor måned for M1800Riders Danmark. Det var
blevet besluttet at klubben, der også har 10 års jubilæum, skulle afholde
klubtræf i forbindelse med det store europæiske Circus-arrangement, som Danmark
jo havde ansvar for at afholde.

Der har længe været nedsat et udvalg (siden 2016), der udelukkende skulle tage
sig af planlægning og gennemførsel af Circus-arrangementet. Dayz-Grønhøj Strand
var blevet valgt som opholdssted/udgangspunkt i forbindelse med træffet.

Da der blev åbnet op for billetsalg, blev der udsolgt meget hurtigt. Der måtte
arrangeres yderligere pladser. 174 personer på 140 motorcykler deltog i dette
storartede arrangement, som også høstede stor ros for den måde, hvorpå træffet
blev afholdt.

Ingen uro og ballade, ingen ulykker, alt kørte på skinner, og klubben er blevet
rost fra både personale på Dayz-Grønhøj Strand, lokale og turister, som
nysgerrigt fulgte mc-folkets gøren og laden - og alle deltagere i M1800Riders
2017 10th anniversary & IV Circus - Denmark ikke mindst.

Det var et kæmpestort stykke arbejde med masser af udfordringer at få dette
kæmpearrangement til at løbe så perfekt af banen, så alle der deltog i det
store forarbejde skal have stor ros...

I løbet af sommermånederne (hvor var solen?) blev der fra klubbens side deltaget
i bl.a. Thy-træf, Skånerunden, og Mosten DragRace.


Midt i september blev der afholdt Sjællandstræf. Vi mødtes
for første gang ude hos Enghave Motor på Roskildevej, og det var en stor
succes. Kaffe og morgenbrød sørger for et godt smil at komme afsted på. Der var
rigtig mange tilmeldte, nyere som gamle medlemmer - og det var en stor kortege,
der kørte fra Enghave Motor midt på formiddagen. Vi fik sædvanen tro en
supergod tur rundt i det sjællandske. Der var frokost ved den gamle Græsted
Kro.

Vi takker de svenske Riders for at
støtte godt op om arrangementet.

2017-sæsonen har alligevel budt på mange gode og sjove oplevelser på mc - på
trods af, at vi fik temmelig med nedbør.

En ny hjemmeside præsenteres af Sin City. Hjemmesidens adresse er; www.m1800ridersdenmark.dk.
Siden skal informere bredt om klubben, til de motorcyklister/nysgerrige der har
interesse i Suzuki M eller C 1800.

Det er en side, der også linkes til på bl.a. facebook.

Antal af medlemmer i M1800Riders dk vurderer Sin City til at være ganske sund
og stabil. Der er lidt naturlig udskiftning fra tid til anden. Det kan bl.a. være
skift af mc. Man ønsker måske at prøve en anden motorcykel, en anden kørestil
eller lign.


Mål for klubben i 2018 og fremadrettet må være:

Fokus på sammenhold i klubben.

Nye initiativer og nye ture - nye som gamle er velkomne til at byde ind.

Hjælpende hænder er altid velkomne.

Sin City gør opmærksom på, at der på trods af en lidt sløj
sommer 2017 har været et godt engagement fra medlemmerne, både til de store træf,
men også til de mindre arrangementer, som afholdes lokalt.

Bliv endelig ved med at støtte godt op!!

President runder beretningen af med at takke Gugger for hans indsats for
klubben i den tid, hvor han var President.

Gugger valgte at stoppe som President i slutningen af august 17, og det betød,
at Erik blev konstitueret President, og Lise (1. suppleant) overtog den ledige
plads i bestyrelsen.Beretningen godkendes efterfølgende.


Pkt.5 Fremlæggelse af
klubbens regnskab v. kassereren:

Thaihouse fremlægger regnskabet. Der er udleveret et overordnet regnskab
til generalforsamlingen for at skabe overblik over året. Det fulde regnskab vil
kunne fremvises på forlangende.


Thaihouse informerer
generalforsamlingen om, at der på årets regnskab vil være en stor post i form
af klubtræf/Circus-arrangementet. Da der fra klubbens side er givet et stort
tilskud til afholdelse af arrangementet, så bør denne post også fremgå af
regnskabet.

På udgiftssiden redegør Thaihouse for, at posten "Arrangementer" er
blevet en større post i 2017, da der ganske naturligt (Circus mm.) har været
afholdt mange bestyrelsesmøder, samt selvfølgelig årets generalforsamling, der
i 2017 blev afholdt i Fredericia, og var en temmelig stor udskrivning.

Derfor foreslår kassereren, at generalforsamlingen overvejer at klubben
fremover afholder generalforsamlingen under lidt mere ydmyge forhold. På den
måde vil klubben også være i stand til at kanalisere - og retfærdiggøre - et
større tilskud til f.eks. klubtræffet. Det forslag er der i generalforsamlingen
bred opbakning til.

Klubben har et fint resultat pr ultimo året 2017 taget det store arrangement på
midtsommeren i betragtning.

Klubbens primobeholdning 2017 var kr.50.195,02

- og vi ender pr regnskabsårets udgang med en ultimobeholdning på kr.36.084,98.

Klubkassens beholdning er her angivet uden de mange indbetalinger vdr.
det internationale træf 2017.


Regnskabet godkendes
efterfølgende.Pkt.6 Valg til klubbens bestyrelse:


Der skal på generalforsamlingen vælges en ny President. Desuden er 2
bestyrelsesposter på valg.

Konstitueret President Sin City har udfyldt pladsen som President indtil denne
generalforsamling. Der skal vælges en ny President. Sin City ønsker ikke at
kandidere til posten som President, og træder tilbage som almindeligt bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen takker Sin City for sit store arbejde på posten.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at Max har meddelt sit kandidatur til posten som
President. Der er ikke flere kandidater til posten. Max bliver valgt som
President.

Thaihouse (bestyrelsesmedlem/ fung. kasserer) er på valg, og modtager genvalg.

Generalforsamlingen ønsker genvalg.

Kop (bestyrelsesmedlem) er på valg, og modtager genvalg.

Generalforsamlingen ønsker genvalg.


Generalforsamlingen ønsker Max tillykke med posten som
President, og Thaihouse og Kop tillykke med genvalget.

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

President: Max


Bestyrelsesmedlem/VP: Sin
City


Treasurer: Thaihouse


Bestyrelsesmedlem: Kop


Bestyrelsesmedlem: PT

Det føres til referat, at det bør undersøges,
hvorvidt et bestyrelsesmedlem skal være ejer af en C- eller M1800.


Pkt.7 valg af suppleanter:

Der skal jf. vedtægterne vælges 2 suppleanter hvert år.

Stone kan ikke genvælges som suppleant, da han holder posten som klubbens
revisor, og derfor af gode grunde ikke kan sidde på andre poster.Lise ønskes genvalgt som suppleant
efter at have indgået i bestyrelsen i den forgangne periode.

Lasse Jensen vælges til 1. suppleant og Lise bliver valgt til 2. suppleant. 


Pkt.8  Valg af revisor:

Revisorposten varetages pt. af Stone. Revisorposten er til valg hver andet
år.

Generalforsamlingen ønsker Stone genvalgt på posten. Stone tager dermed endnu
en periode som revisor.


Pkt.9  Klubtræf2018:

Som opfølgning på pkt.9 Klubtræf 2018 på agendaen fra 2017.

Lise informerer generalforsamlingen om, at Klubtræf 2018-udvalget har fundet et
udmærket sted for afholdelse af arrangementet. I år vil træffet afholdes på en
4-længet ejendom tæt ved Vordingborg.

Dato for afholdelse af klubtræf bliver fra fredag d.8 til søndag d.10 juni .

Umiddelbart er der plads til ca 30 overnattende gæster, men vi finder gode
alternativer i nabolaget, såfremt det måtte blive nødvendigt. Pris for
deltagelse for hele weekenden er kr.400 pr person, hvilket er en meget
favorabel pris!!


Der vil asap blive lavet et indlæg på facebook-siden, hvor medlemmerne kan
tilmelde sig klubtræf.


Pkt.10 Fremtiden for forum-siden (m109ridersdk.com) og facebook-siden:

Sin City gennemgår kronologisk klubbens forum på vor hjemmeside og klubbens
facebook-side.

Hjemmesidens forum har gjort det godt igennem efterhånden mange år, men tiden
løber fra siden. Sin City må konstatere, at det er de færreste medlemmer, der
jævnligt er på siden for at blive opdateret på debatter, teknisk info og almen
info for medlemmer i klubben.

Sin City har lavet et overblik over antal indlæg over en given periode. Det
viser sig at af 51 indlæg i 2017 er de 23 forfattet af Sin City... -
Sammenligner man med klubbens facebook-side, så er der væsentlig flere indlæg:
265 stk over samme periode. Der er 75 medlemmer på facebook-siden, så det er
næsten alle medlemmer, der er repræsenteret.

Bestyrelsen informerer generalforsamlingen om, at vi flere gange har haft denne
debat omkring hvilket medie, der skal "repræsentere" klubbens værktøj
til at viderebringe indlæg og debat til medlemmerne. Tiden er ved at være inde
til at tage stilling til fremtiden - dvs hvilket medie der skal være det
foretrukne at kommunikere på.

Der er en god debat - hvor positive og negative forhold bliver vendt og drejet
for begge medier.

Lars Næsborg har lavet en planche, der skitserer et overblik over klubbens
berøringsflader og formål på de forskellige medier.

En uvildig håndsoprækning blandt de tilstedeværende giver også et indtryk af,
at tiden måske rinder ud for brug af hjemmesiden til info. Der er 3 medlemmer,
der stemmer for hjemmesidens fortsatte eksistens og brug. Resten af de
tilstedeværende af generalforsamlingen stemmer for facebook.


Konklusion: Vi bliver enige om, at hjemmesiden for lov til
at bestå - dels fordi der er rigtig megen teknisk viden på siden, og dels fordi
siden i sig selv ikke koster klubben ret meget i drift.

Men klubben vil primært bevæge sig i retning facebook - og det vil blive dette
medie, der fremadrettet bliver brugt til info.

Bestyrelsen vil forestå kontakt til de få medlemmer, der stadig bruger
hjemmesiden som det primære medie, med henblik på  at informere om mulighederne på det "nyeste"
medie, og dermed få disse til på sigt at benytte facebook.


Pkt.11 Indkomne forslag:

Bestyrelsen kan meddele, at der ikke er modtaget nogle indkomne forslag.Pkt.12 Eventuelt:

Dirigenten gør opmærksom på, at der under dette punkt ikke kan træffes
beslutninger.


Lars Næsborg informerer omkring European Circus 2018, som jo
i år skal afholdes i Tyskland. Det har ikke været optimalt med informationer
fra de tyske træf-arrangører, og træffet må nu se konsekvenserne i øjnene. Der
er kun ganske få tilmeldinger fra Danmark og Sverige.


Desuden informerer Lars Næsborg generalforsamlingen om
situationen i det europæiske "samarbejde" i M1800Riders. Der er en
del udfordringer i mange lande mht. interesser og engagement i den europæiske
organisation. En del lande har flere fraktioner af M1800Riders, hvor det er
ganske tydeligt, at der er forskellige idéer og opfattelse af, hvad klubben,
henholdsvis organisationen, repræsenterer og arbejder for.

Lars Næsborg agiterer for, baseret på de erfaringer, som man nu har draget af
de forgangne år, at der ikke arbejdes for at indgå i et endnu stærkere
samarbejde med den europæiske interesseorganisation.

Vi må erkende, at der i klubben internationalt er en stor forskel på, hvordan
vi ser vort medlemskab af M1800Riders, og hvad vi signalerer hermed.

Generalforsamlingen tager dette til efterretning.

Bestyrelsen spørger de nyere medlemmer, der er tilstede,
hvorledes de har oplevet indmeldelse og modtagelse i M1800Riders. Det er en
vigtig prioritet, at få feedback på vore procedurer - og vor måde at velkomme
nye medlemmer.

Generelt er der positive tilbagemeldinger, dog gøres der opmærksom på, at
indmeldelsesproceduren via hjemmesiden, synes lidt anstrengt. Det kan for
enkelte være svært at navigere på siden. Dette tages til efterretning.

Bestyrelsen takker for god ro og orden til generalforsamlingen.


Vi ser alle frem til en god og lang sæson i 2018.  


Tilbage til toppen Go down
https://www.m109ridersdk.com
 
Referat Generalforsamling 03/03 marts 2018
Tilbage til toppen 
Side 1 af 1
 Similar topics
-
» Referat af generalforsamlingen d.29 januar 2012
» referat generalforsamling 2017
» Referat Generalforsamling 2014
» referat af generalforsamling 2015
» Referat af Generalforsamlingen d.30 januar 2011

Forumtilladelser:Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
 :: Generalforsamlinger-
Gå til: