PortalPortal  IndeksIndeks  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Regler  TilmeldTilmeld  Log indLog ind  

 

 referat generalforsamling 2017

Go down 
ForfatterBesked
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 2017 Empty
IndlægEmne: referat generalforsamling 2017   referat generalforsamling 2017 EmptyTors 02 mar 2017, 06:39

M1800Riders Denmark lørdag d.11 februar 2017
I Fredericia Idrætscenter.
 
 
Alle fremmødte Riders bydes velkommen i mødelokalet, og generalforsamlingen igangsættes jf. dagsordenen.
Der føres til referat, at der er hele 39 stemmeberettigede tilstede til generalforsamlingen.
 
Pkt.1 Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Tøzen til dirigent (vanen tro!). Der er ingen indvendinger fra generalforsamlingen, og Tøzen takker for valget. Dirigenten overtager herfra styringen af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet jf. vedtægterne §.6.

Pkt.2 Valg af referent:

Mick vælges til referent.

Pkt.3 Valg af stemmetællere:

Underkoppen (Tina) og Max vælges til stemmetællere.
 
Pkt.4 President's  beretning:
President (Gugger) aflægger beretning.
Bestyrelsen har noteret sig, at året 2016 primo starter med et medlemsantal på de 70 stykker. Vi lukker sæsonen med hele 90 medlemmer, hvilket er ganske udmærket.

Det første lidt større arrangement, der plejer at starte klubbens sæson for alvor i gang er forårsturen til Harzen. Denne tur er blevet en tilbagevendende begivenhed og 2016 var klubben atter repræsenteret i Harzen-området. Alle deltagerne på denne tur var i løbet af Kr. Himmelfartsferien forkælet med et helt igennem fantastisk vejr. Stor tak til Jørgen for at være en sublim Road Captain.

Det store europæiske M1800 træf (Circus) blev afholdt i Tjekkiet i juni md. Der var 8 deltagere fra klubben, og der var mange gode (og enkelte mindre gode) oplevelser at berette om. Der er helt sikkert også mange forhold, som det danske Circus/Jubilæums-udvalg kan tage til efterretning for at kunne optimere omkring forholdene den kommende sommer, når M1800Riders Danmark afholder det store årlige arrangement.
Fantomrunden i det skånske havde besøg af 6 danske M1800Riders. Tak til Monika og Mladen for at lave en altid hyggelig tur/sammenkomst.
2016 bliver desværre også det sidste år, hvor Fantomrunden bliver afholdt. Nu må det være tid til at andre samler stafetten op og arrangerer noget nyt og spændende, mener arrangørerne.
Lige før sommerferien blev der også afholdt Rejmyre-træf i Sverige. Gugger mener, at der fra klubben var 2 deltagere.

I august md, hvor der jo er rigtig mange træf og sammenkomster i mc-regi, havde klubben sit årlige klubtræf.
Da mange medlemmer igennem længere tid har ønsket, at klubtræffet ikke er i forbindelse med Fyns MC Festival eller en del af et andet større arrangement, så var klubtræffet blevet flyttet ud i naturskønne omgivelser på Djursland. Der var 20 deltagere til et godt og hyggeligt klubtræf. Rigtig god mad og musik var der blevet sørget for, således at der ikke skulle mangle noget for deltagerne. Vejret var lidt op og ned, men vi er gode til at hygge og feste, så det blev en fin succes!
Desværre lå den svenske Skånerunden på samme tid, så derfor var det småt med deltagere fra det danske. Gugger mener, at der har været besøg af 2 Riders til Skånerunden.
Midt i september blev der afholdt Sjællandstræf.
2016 blev igen en gedigen succes. Det lykkedes at mønstre hele 56 motorcykler ved den lille spejderhytte. Selvom arrangementet er en endags-begivenhed, så er tilslutningen helt igennem forrygende. Vi takker også de svenske Riders for at støtte så godt op om arrangementet.
Gugger slutter gennemgangen af årets træf af med at takke alle de, der er mødt op til de forskellige arrangementer i løbet af 2016, og beder alle huske på, at uden deltagelse fra medlemmernes side, så vil det blive sværere at få træf og fester op at stå fremadrettet.

Beretningen godkendes efterfølgende.
 
Pkt.5 Fremlæggelse af klubbens regnskab v. kassereren:
Thaihouse fremlægger regnskabet.
Regnskabet vil altid kunne fremvises på forlangende.
Klubben har et fint resultat pr ultimo året 2016.
Klubbens primobeholdning 2016 var kr.53.236,79 og vi ender pr regnskabsårets udgang med en ultimobeholdning på kr.50.195,02.
Klubkassens beholdning er her angivet uden de mange indbetalinger vdr. det internationale træf 2017.
Kassereren informerer bredt generalforsamlingen om  de forskellige større poster i regnskabet. Der er ingen umiddelbare indvendinger fra de fremmødte medlemmer.
Desuden gør kassereren opmærksom på, at der opfordres til at kontingent først indbetales i det pågældende år, hvor medlemskabet er aktuelt. Dette for at gøre de mange forskellige indbetalinger mere gennemsigtige for den ansvarshavende - og desuden for bedre at kunne have et overblik over den aktuelle medlemsskare i det indeværende år.
Regnskabet godkendes efterfølgende.
 
Pkt.6 Valg til klubbens bestyrelse:
3 poster er i 2017 på valg.

Gugger (President) er på valg, og modtager ikke genvalg.

Jes (bestyrelsesmedlem) er på valg, og modtager ikke genvalg.

Jørgen (bestyrelsesmedlem) er på valg, og modtager ikke genvalg.
Gugger informerer generalforsamlingen om, at genvalg ikke er en option jf agendaen, da private omstændigheder har fyldt rigtig meget den seneste tid.
Gugger gør dog opmærksom på, at han efter at have haft lidt betænkningstid siden dagsordenen blev udformet, og såfremt der ikke er andre medlemmer, der ønsker at kandidere til posten, så vil han gerne tage en tørn mere på bestyrelsesposten.
Der er ikke indkommet ønsker fra medlemmer om at opstille til posten, og generalforsamlingen er yderst tilfredse, da Gugger derfor meddeler, at han er villig til at tage en periode mere. Gugger får derfor en plads i den nye bestyrelse.
Efterfølgende gør Sin City (Erik) og PT (Per D Tjerrild) opmærksom på, at de kandiderer til de 2 poster, der er på valg.
Bestyrelsesposterne for henholdsvis Jes og Jørgen bliver i den nye periode overtaget af Sin City og PT.
De to "nye" Herrer præsenterer kort sig selv, og deres tanker om det kommende bestyrelsesarbejde.
 
Generalforsamlingen ønsker Sin City og PT velkomne, og generalforsamlingen er meget tilfredse med, at der er nye og friske kræfter, der stiller op til posterne og samtidig ønsker at være med til at gøre en forskel for klubben.
Gugger takker Jes og Jørgen for deres indsats over perioden.
 
§  Bestyrelsen har umiddelbart efterfølgende generalforsamlingen konstitueret sig som flg.:
 
President:                     Gugger
Vicepresident:               Sin City
Treasurer:                     Thaihouse
Bestyrelsesmedlem:       Kop
Bestyrelsesmedlem:       PT

Pkt.7 valg af suppleanter:
Der skal jf. vedtægterne vælges 2 suppleanter hvert år.
Det er pt. Lise og Stone som er suppleanter.
Både Lise og Stone ønskes genvalgt af generalforsamlingen, og begge tager derfor med glæde endnu et år.
 
Pkt.8  Valg af revisor:
Revisorposten varetages pt. af Stone. Revisorposten er til valg hver andet år.
Generalforsamlingen ønsker Stone genvalgt på posten. Stone tager med glæde posten endnu en gang.Pkt.9  Klubtræf 2018:
Bestyrelsen har drøftet idéen om at nedsætte et udvalg, der kan varetage opgaven med at få et klubtræf for 2018 op at stå. Bestyrelsen vurderer, at der her i 2017 bliver rigeligt at se til i forbindelse med de traditionelle træf, der bliver afholdt henover året, og så ikke mindst det store internationale træf, der skal løbe af staben ultimo juni 17.
Der bliver debatteret forskellige forhold for et klubtræf i 2018. Der er stor opbakning til et træf på sjællandssiden. Logi-situationen bliver drøftet (igen). Hvad har medlemmerne af ønsker? Vil man telt eller hotel?? Der tages til referat, at der generelt udtrykkes ønsker om, at begge muligheder forefindes. Indtil videre har de forskellige træf/fest-udvalg naturligvis på bedste vegne forsøgt at imødekomme dette ønske.
Følgende melder sig til klubtræf2018-udvalget: Max, Lise, Tøzen, Stone og Jess.
Generalforsamlingen udtrykker tilfredshed med, at der nu er kompetente personer nedsat i et udvalg med henblik på etablering af klubtræf 2018.

Pkt.10 Circus 2017/10-års jubilæumstræf:
Tilstede fra udvalget for klubbens 10-års jubilæumstræf er Lars Næsborg og Peter Myrrhøj.
Lars Næsborg giver generalforsamlingen en briefing omkring, hvor langt udvalget pt er nået i planlægningen af sommerens store internationale træf.
Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med god tilbagemelding fra alle kanter. Overordnet set blev der på de første 14 dage "udsolgt" - dvs de 144 pladser var reserveret. Der varsles deltagelse fra en del europæiske lande. Der arbejdes med et rigtig stort budget, og med tilskud fra klubben og andre evt. sponsorer skal det nok lykkes at få regnskabet, når det gøres op til sin tid, til at hænge fornuftigt sammen.
Der drøftes forskellige forhold, der bør tages højde for ved et arrangement af den forventede størrelse. Bl.a. drøftes muligheden for en form for mentor-ordning. En gruppeansvarlig kunne benyttes med fordel.
Udvalget gør opmærksom på, at alle former for assistance udi klargøring til dette arrangement modtages meget gerne. Når træffet bliver afholdt, bliver der brug for rigtig mange hænder til at få alt til at køre bedst muligt.
Generalforsamlingen takker det nedsatte udvalg for deres dedikerede arbejde på at få dette store arrangement til at blive alletiders internationale træf, der fremover sætter standarden i en eksklusiv klasse...

Pkt.11 Indkomne forslag:
Bestyrelsen kan meddele, at der ikke er modtaget nogle indkomne forslag.Pkt.12 Eventuelt:
Dirigenten gør opmærksom på, at der under dette punkt ikke kan træffes beslutninger, og derfor takker Tøzen af som dirigent, og overlader mødet til bestyrelsen og generalforsamlingen.
PT ønsker at promovere Forever2Wheels lørdag d.18 marts i Fredericia. Der vil være mulighed for 5, måske 6 cykler fra klubben repræsenteret ved messen. PT og Gugger får koordineret for de sidste forberedelser.
Klubbens kasserer meddeler generalforsamlingen, at man i øjeblikket har fokus på det "manglende" salg af klubtøj  på vor webshop. Hvad er mest hensigtsmæssigt for klubben fremover mht. tøjsalg!?  Bestyrelsen agiterer for, at tøjsalg evt kan overgå til den gamle model, hvor der ikke fra kassererens side skal bruges en mængde ressourcer for at få tingene til at køre...
Den gamle model kører over vor hjemmeside, med et minimalt brug af ressourcer for klubben, men der tjenes til gengæld intet til klubkassen på salg.

President ønsker afslutningsvis at takke Jørgen for sit virke som Road Captain på både Harzen-turen og sjællandsrunden. Det er et stort stykke arbejde Jørgen har påtaget sig uopfordret, og det er løst til udmærkelse til glæde for alle deltagere i de to arrangementer.

Bestyrelsen takker for god ro og orden til generalforsamlingen.

Vi ser alle frem til en god og lang sæson i 2017.
Tilbage til toppen Go down
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 2017 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 2017   referat generalforsamling 2017 EmptyTors 02 mar 2017, 20:46

Hej Gugger

Tak for indlægget og tak til vores skarpe notar Mick for at give en hånd til Generalforsamlingen.

Bh.
Sin.
Tilbage til toppen Go down
 
referat generalforsamling 2017
Tilbage til toppen 
Side 1 af 1
 Similar topics
-
» Referat af generalforsamlingen d.29 januar 2012
» Referat Generalforsamling 2014
» referat af generalforsamling 2015
» Referat af generalforsamling den 14. februar 2010
» Referat af Generalforsamlingen d.30 januar 2011

Forumtilladelser:Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
 :: Generalforsamlinger-
Gå til: