PortalPortal  IndeksIndeks  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Regler  TilmeldTilmeld  Log indLog ind  

 

 referat generalforsamling 20 feberar 2016

Go down 
+2
Silverfox
M1800
6 posters
ForfatterBesked
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyLør 12 mar 2016, 11:57

M1800Riders Denmark lørdag d.20 februar 2016
I Fredericia Idrætscenter.
Gugger (President) byder alle fremmødte velkommen, og generalforsamlingen igangsættes jf. dagsordenen.
Der konstateres, at der er 24 stemmeberettigede tilstede.
 
Pkt.1 Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Tøzen til dirigent. Der er fuld opbakning til dette valg, og Tøzen takker for valget. Dirigenten overtager herfra styringen af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet jf. vedtægterne §.6.
 
Pkt.2 Valg af referent:
Mick vælges til referent.

Pkt.3 Valg af stemmetællere:

Underkop, Mubbi og Biker-mama vælges til stemmetællere.
 
Pkt.4 President's  beretning:
President (Gugger) aflægger beretning.
Først får generalforsamlingen en opdatering af de forskellige arrangementer, som løb af staben i 2015.

Igen i år blev der kørt en forårstur til Harzen. Her var der 21 deltagere, der fornøjede sig i de tyske bakker!
Stor tak til Kop og Underkop for igen at lave et godt og solidt stykke forarbejde.
Jyllandstræffet stod PT og Coating for. Træffet blev for første gang afholdt på Touring Camp på Djursland. Tak til PT og Coating for at afprøve noget nyt.
Fantomrunden i det skånske synes ikke at have haft deltagelse af danske M1800Riders, hvilket er lidt ærgerligt, da svenskerne gerne rejser den anden vej.
Klubtræffet blev i august igen afholdt i forbindelse med Fyns MC Festival. Deltagelsen kan President konstatere værende lidt sløj. Der er kun 15 medlemmer tilstede. Vi når 21 deltagere til køreturen lørdag.
Skånerunden havde fin deltagelse fra den danske afdeling. I alt var der ca. 50 motorcykler tilstede. Træffet blev afviklet med en rigtig god tur lørdag, og med overnatning på Hanksville Farm, ganske vanen tro.
Sidst på sommeren blev der igen - med stor succes - afholdt Sjællandstræf. Med hele 48 motorcykler ved den lille spejderhytte tæt ved Ringsted, må træffet igen betegnes som en gedigen succes.
Gugger slutter gennemgang af årets træf af med at takke - dels for de gode initiativer til ture og arrangementer - et fornuftigt, men ikke prangende, fremmøde til de forskellige arrangementer - og dels den fantastiske stemning, der normalt er til klubbens arrangementer.
Husk på at møde talstærkt op til de mange træf og fester i løbet af den kommende sæson.
Klubbens facebook-side (M1800Riders Denmark) er nu en realitet. Gugger opfordrer medlemmerne til at melde sig til gruppen. Af naturlige årsager er gruppen selvfølgelig lukket, og det vil sige, at det kun er medlemmer af M1800Riders Denmark, der kan være en del af gruppen.
Her vil der være mulighed for en noget hurtigere tilgang til forskelligartet info i klubregi. Når man benytter denne gruppe kan man nemt linke til klubbens hjemmeside. Hjemmesiden betragtes stadig som klubbens "samlingspunkt".
Beretningen godkendes efterfølgende.
 
Pkt.5 Fremlæggelse af klubbens regnskab v. kassereren:
Thaihouse fremlægger regnskabet.
Regnskabet vil altid kunne fremvises på forlangende.
2015 har været et glimrende år, når vi ser på regnskabet. Vi har et fint resultat pr ultimo året.
Klubbens primobeholdning 2015 var kr.46.279,99 og vi ender pr regnskabsårets udgang med en ultimobeholdning på kr.53.236,79
Regnskabet godkendes efterfølgende.
Der er efterfølgende en del forskelligartede spørgsmål til kassereren i forbindelse med regnskabet/medlemskab.
Hvor mange svenskere er der i vor nuværende medlemsliste? Pt er der 9 stk.
Thaihouse værdsætter at Monika samler kontingentbetalingen fra svenskerne på én overførsel, da der pålægges klubben et gebyr ved at modtage indbetalinger fra "udlandet".
Der kan bl.a. konstateres ved opgørelsen af kontingentindbetaling for indeværende år, at der er en del frafald blandt medlemmerne. Der vendes forskellige årsager hertil i forsamlingen. Alle er umiddelbart enige om, at kontingent altid varmer på kontoen, men interessen for at forblive medlem hos M1800Riders Denmark synes måske dalende... - Der kommer forskellige forslag op omkring, hvad man måske kunne gøre for at gøre klubben endnu mere interessant. Vi skal huske at forny os. Klubben skal huske på også at se indad. Hvordan er trivsel i egne rækker..?
 Vi skal evt. promovere klubbens facebook-side kraftigt for at skabe et "hurtigere forum" for nyheder og info.
Der drøftes ligeledes i forsamlingen om kassereren (eller et anden hertil udpeget medlem) måske kunne sørge for lidt mere fleksible rammer omkring rettidig indbetaling af kontingent, således man ikke slettes som medlem så konsekvent. Enkelte medlemmer ønsker måske denne form for "dialog" med en repræsentant for klubben omkring indbetalingstidspunktet!?
Kassereren gør opmærksom på, at han vil imødekomme forslaget, og derfor sørge for fremefter at kontakte de medlemmer (i restance) med en henvisning til, at der endnu ikke er modtaget kontingent fra det enkelte medlem...
Under dette punkt på dagsordenen bliver der ligeledes drøftet nogle punkter, som ikke har relevans for kassererens fremlæggelse af klubbens regnskab.
Disse punkter er af referenten flyttet til punkt 11. ( Eventuelt).
 
Pkt.6 Valg til klubbens bestyrelse:
2 poster er i år på valg.

Thaihouse (kasserer/Treasurer) er på valg, og modtager gerne genvalg.
Generalforsamlingen ønsker genvalg, og Thaihouse er derfor genvalgt til bestyrelsen.
Kop (bestyrelsesmedlem) er på valg, og modtager ligeledes genvalg.
Generalforsamlingen ønsker også Kop genvalgt, og Koppen er derfor også genvalgt til bestyrelsen.

Pkt.7 valg af suppleanter:
Der skal jf. vedtægterne vælges 2 suppleanter hvert år.
Det er pt. Lise og Stone som er suppleanter.
Både Lise og Stone ønskes genvalgt af generalforsamlingen, og begge tager derfor med glæde endnu et år.
 
Pkt.8  Valg af revisor:
Revisorposten varetages pt. af Stone. Revisorposten er til valg hver andet år.
Generalforsamlingen ønsker Stone genvalgt på posten. Stone tager med glæde posten endnu en gang.

Pkt.9  Klubtøj/webbutik:
Jess informerer generalforsamlingen om, at klubben nu har fået en ny leverandør af tøj.

Der er lavet en fin lille sektion med prøver af det nye tøj, og Jess fortæller om kvalitet og prisniveau.
Inden længe vil der på klubbens hjemmeside være link til leverandøren, således man direkte via leverandøren foretager sin bestilling.

Bestyrelsen vil også, når shoppen er kommet i gang, og medlemmerne har meldt sig på banen med køb og forespørgsler vdr. den tilgængelige kollektion, være åben overfor forslag fra medlemmerne til evt. ændringer af sortiment og kollektion på sigt. Der vil blive samlet op af en ansvarlig fra bestyrelsen, og når der foreligger en vis mængde ændringer eller tiltag, f.eks. 1 gang årligt, vil der blive taget kontakt til leverandøren for at få foretaget det nødvendige.

I forbindelse med betaling i webshoppen (og generelt) bliver der spurgt ind til, hvorledes det forholder sig med at betale vha. Mobilepay!
Thaihouse informerer generalforsamlingen om, at der er pro et contra ved Mobilepay-løsningen. Det er et nemt betalingsmedie og uden omkostninger for det enkelte medlem. Dog ser det ud til, at der med vores foreningskonstellation muligvis kan påhvile "klubbens mobil", dvs den mobil der skal betales til, mindre omkostninger, samt en vis online-ressource af klubbens mobilholder. Dog tager kassereren/bestyrelsen generalforsamlingens forespørgsel til efterretning, og vil undersøge forholdene omkring Mobilepay nærmere. Info tilgår medlemmerne så snart der foreligger en fornuftig løsningsmodel.

Pkt.10 Indkomne forslag:
Bestyrelsen kan meddele, at der ikke er modtaget nogle indkomne forslag.
 
Pkt.11 Eventuelt:
Dirigenten gør opmærksom på, at der under dette punkt ikke kan træffes beslutninger, og derfor takker Kitt af som dirigent for denne gang, og overlader mødet til bestyrelsen og generalforsamlingen.
TIL INFORMATION:
Først under dette punkt vil de emner, der faktisk blev drøftet under Pkt.9 Eventuelt blive ført til referatet. Dernæst vil de emner af karakteren eventuelt, der blev drøftet under div. andre punkter (Pkt.5 & 9) følge.
 
BESTYRELSENS OPFORDRING TIL AT TAGE ANSVAR
Bestyrelsen opfordrer alle klubbens medlemmer til at holde og ikke mindst dyrke en positiv kultur og stemning i M1800Riders Denmark. Vi har alle et ansvar for klubben og dens omtale og eksistens generelt!!
Vi kan alle komme med indlæg og ønsker ang. klubbens fremtid. Vær med til at sætte dit præg på en fantastisk klub.


KLUBTRÆF 2016
Klubtræf 2016 bliver drøftet. Der er mange forskellige holdninger til hvor og hvorledes! Det er måske ikke altid lige let at få samordnet medlemmernes ønsker, og så det at varetage forberedelser og udførslen af selve træffet. Der er mange hensyn der skal tages. Ingen er i tvivl om, at bestyrelsen, der indtil nu har forestået at arrangere klubtræf, har gjort et godt stykke arbejde. Det er måske mere relevant nu end nogensinde at lade et decideret træfudvalg overtage planlægningen!?
Der drøftes traditionen omkring Fyns MC Festival kontra nye tiltag. Hvad var godt og hvad var skidt ved klubtræf 2014, som blev afholdt ved Fyns MC-Camp.
Klubben må konstatere, at det mere og mere er de såkaldte dagsture, der er blevet en succes. Det er nemmere at overskue og måske mere bekvemt..?


For 2016 vil bestyrelsen tage initiativ til, at der ledes efter et godt sted (evt. en spejderhytte) centralt placeret i landet, hvor klubben kan afholde træf i løbet af august. Udgangspunkt er weekenden d.18 - 21 august. Vi vil ikke placere klubtræf på Fyns MC Festival.

JUBILÆUMSTRÆF 2017
Muligheden for at afholde et internationalt Jubilæumstræf i 2017 skal drøftes! Der er stor opbakning til at der afholdes 10 års jubilæums-træf.
Der drøftes forskellige idéer. Alle er enige om, at der skal arrangeres noget ekstraordinært. Klubbens beholdning er stor, og det vil være lødigt om en del af kapitalen bliver benyttet til at skabe et godt arrangement for alle M1800Riders fra nær og fjern.
Der foreslås at nedsætte et Jubilæums-udvalg. Udvalget kommer til at bestå af Franskmand, Peter Myrrhøj og Lars Næsborg. Disse skal i samarbejde med bestyrelsen udarbejde rammerne for et kommende 2017 Jubilæumstræf.
 
INDLÆG TOURING NYT
Bente spørger ind til klubbens tidligere indlæg i Touring Nyt. Kunne det ikke være interessant at genoptage disse indlæg for at sprede info om vor klub til alle interesserede motorcyklister!? Touring Nyt kommer jo vidt omkring.
Bente vil gerne samle op på dette punkt, og fremover stå som forfatter til nogle informative indlæg omkring M1800Riders Denmark.

VISITKORT
Bente og Næsborg forespørger omkring visitkort. Der har været mange kort i omløb, men vi har efterhånden fået uddelt alle. Thaihouse vil følge op på visitkort. Kassereren har tidligere på eget initiativ fået produceret et større antal visitkort.
Der er i skrivende stund allerede udsendt mange kort til medlemmer, der har forespurgt på visitkort. Se evt. tråd på hjemmesiden. Der er på "bagsiden" af kortene en kort, men god forklaring af, hvad klubben er og hvad den står for.
 
VELKOMST TIL NYE MEDLEMMER
Jørgen gør opmærksom på, at det kunne være en god investering for klubben at nedsætte nogle kontaktudvalg, der kan henvende sig til nye medlemmer ved indmeldelse. Dels for at vise, at nye medlemmer er meget velkomne hos os, og naturligvis også for at vise, at vi er en aktiv klub med masser af engagement i de forskellige arrangementer indenlands som udenlands. Ved at gøre lidt ekstraordinært for "de nye", kan vi forhåbentlig få flere til at deltage aktivt i klubben på sigt. Bestyrelsen mener, at det er et meget vigtigt issue at adressere for at bevare og ikke mindst udbygge klubbens aktivitetsniveau. Stor tilslutning fra Generalforsamlingen!
Desuden vil der i denne forbindelse snarest blive placeret en ny og spændende velkomsthilsen til nye medlemmer på hjemmesiden. Ansvarlig er Franskmand, som er administrator på M109Ridersdk.com

Jørgen gør desuden opmærksom på, at det måske også er på tide, at klubben har brug for nytænkning udi hvorledes klubben fortsat skal bestå (ikke mindst med et stort antal medlemmer, som vi igennem mange år har haft). Skal vi redefinere vor mission/vision!? Der er absolut stof til eftertanke - både til bestyrelsen, men så sandelig også generalforsamlingen...Bestyrelsen takker for god ro og orden til generalforsamlingen.
Vi ser alle frem til en god og lang sæson på asfalten!
Tilbage til toppen Go down
M1800
M1800 Specialist
M1800 Specialist
M1800


Male Antal indlæg : 397
Alder : 2
Registration date : 17/07/11

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyLør 12 mar 2016, 16:14

Takker for det fine referat...

Lige til info så er der godt gang i planerne om planerne om træffet 2017.
Tilbage til toppen Go down
Silverfox
M1800 Super Specalist
M1800 Super Specalist
Silverfox


Male Antal indlæg : 840
Alder : 71
Geografisk sted : Hirtshals DK
Bike : M1800k6
Medlems nr : 005
Registration date : 10/11/08

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyLør 12 mar 2016, 18:30

Tak for et fint referat Very Happy
Tilbage til toppen Go down
Kop
M1800 Champ
M1800 Champ
Kop


Male Antal indlæg : 1044
Alder : 59
Geografisk sted : Ringsted
Bike : VZR1800ZK9
Medlems nr : 047
§ : Bestyrelsesmedlem
Registration date : 16/02/09

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyLør 12 mar 2016, 19:30

Stor tak for det fine referat, Mick.

Fedt med jeres forarbejde, Myrrhøj
Tilbage til toppen Go down
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptySøn 13 mar 2016, 11:33

Tak "Mick" for den fint referat  Gold
Tilbage til toppen Go down
Thaihouse
M1800 Super Specalist
M1800 Super Specalist
Thaihouse


Male Antal indlæg : 993
Alder : 55
Geografisk sted : Agtrup (ved Kolding)
Bike : Hvid silkemat M1800 fra 2006
Medlems nr : 062
§ : Bestyrelsemedlem / Kasserer
Registration date : 15/12/09

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptySøn 13 mar 2016, 11:45

Som altid sublimt arbejde fra Mick Bow Thx your

Thaihouse
Tilbage til toppen Go down
http://www.montha.dk
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptySøn 13 mar 2016, 13:28

Tack för referatet och spännande läsning om 2016-2017!

Monika o Mladen
Tilbage til toppen Go down
Jørgen
M1800 Specialist
M1800 Specialist
Jørgen


Male Antal indlæg : 420
Alder : 57
Geografisk sted : Hillerød
Bike : Vlr 1800
Medlems nr : 149
Registration date : 24/05/13

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptySøn 13 mar 2016, 21:18

Tak for veludført arbejde senior Mick cheers
Tilbage til toppen Go down
bass
M1800 Leader
M1800 Leader
bass


Male Antal indlæg : 127
Alder : 59
Geografisk sted : rødovre
Bike : m109r
Medlems nr : 183
Registration date : 12/04/15

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptySøn 13 mar 2016, 23:25

Fantastisk - godt og hurtigt arbejde...

Dejligt at se at lidt opmærksomhed kan sætte gang i hjulene...affraid
Tilbage til toppen Go down
Kop
M1800 Champ
M1800 Champ
Kop


Male Antal indlæg : 1044
Alder : 59
Geografisk sted : Ringsted
Bike : VZR1800ZK9
Medlems nr : 047
§ : Bestyrelsesmedlem
Registration date : 16/02/09

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyMan 14 mar 2016, 11:24

bass skrev:
Fantastisk - godt og hurtigt arbejde...

Dejligt at se at lidt opmærksomhed kan sætte gang i hjulene...affraid

Hej Bass

Jeg skal ikke undskylde det lidt sene referat.

Men referenten skal lige have lov til at skrive det rent og derefter sende det til bestyrelsen, som så lige giver deres besyv med. Derefter bliver det lagt op på hj.siden.

Det var kommet alligevel på dette tidspunkt, men dejligt at du/I følger op på alt hvad der foregår, vi elsker opbakning
Tilbage til toppen Go down
Gæst
Gæst
referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyTirs 15 mar 2016, 07:18

TAK for et godt og indholdsrigt referat ....  Gold
Tilbage til toppen Go down
bass
M1800 Leader
M1800 Leader
bass


Male Antal indlæg : 127
Alder : 59
Geografisk sted : rødovre
Bike : m109r
Medlems nr : 183
Registration date : 12/04/15

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyTirs 15 mar 2016, 18:07

Hej Kop

Det er absolut ingen kritik - det er jo ikke fordi man ikke selv kender til travlhed.. Som jeg også skriver kunne jeg jo bare selv have gjort en indsats... og ikke mindst deltaget.Embarassed

Ses snart på vejene
Tilbage til toppen Go down
Kop
M1800 Champ
M1800 Champ
Kop


Male Antal indlæg : 1044
Alder : 59
Geografisk sted : Ringsted
Bike : VZR1800ZK9
Medlems nr : 047
§ : Bestyrelsesmedlem
Registration date : 16/02/09

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 EmptyTirs 15 mar 2016, 22:34

bass skrev:
Hej Kop

Det er absolut ingen kritik - det er jo ikke fordi man ikke selv kender til travlhed.. Som jeg også skriver kunne jeg jo bare selv have gjort en indsats... og ikke mindst deltaget.Embarassed

Ses snart på vejene
Hej igenHeller ikke opfattet sådan Very Happy
Tilbage til toppen Go down
Sponsored content

referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty
IndlægEmne: Re: referat generalforsamling 20 feberar 2016   referat generalforsamling 20 feberar 2016 Empty

Tilbage til toppen Go down
 
referat generalforsamling 20 feberar 2016
Tilbage til toppen 
Side 1 af 1
 Similar topics
-
» Referat af generalforsamlingen d.29 januar 2012
» referat generalforsamling 2017
» Referat Generalforsamling 2014
» referat af generalforsamling 2015
» Referat af Generalforsamlingen d.30 januar 2011

Forumtilladelser:Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
 :: Generalforsamlinger-
Gå til: